Urban Exploration
Kolegové v práci mnohokrát zmiňovali termín Urban Exploration, tj. dobrodružné výpravy do zchátralých industriálních objektů, většinou ještě s dávkou adrenalinu při překonávání bezpečnostních opatření. Po důkladném pročtení blogu Michala Fábryho a letmém obhlídnutí obětí zvenku jsme se rozhodli podniknout výpravu ještě za světla.

V Seznamu lze najít výpravy dalších lidí (např. http://kafelanka.wz.cz/mista/snaha.php), pravděpodobně se jedná už o docela známé atrakce)